GEXAM NDT s.c.

Home Mail Support

Kompetencje

Laboratorium posiada świadectwo uznania:

Urzędu Dozoru Technicznego - Nr LBU 282/18-15

GEXAM NDT S.C. zatrudnia operatorów posiadających certyfikaty II stopnia zgodnie z normą EN ISO 9712 (EN 473) oraz odpowiednie szkolenia w oferowanych dziedzinach badań z wieloletnim doświadczeniem.

Nadzór nad Laboratorium pełniony jest przez osobę posiadającą certyfikaty III stopnia zgodnie z normą EN ISO 9712 (EN 473) w dziedzinach badań – VT, RT, UT, MT, PT.


Laboratorium posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie promieniowania jonizującego.

Baza sprzętu

Laboratorium posiada kompleksowe, własne wyposażenie do realizacji badań.

Wyposażenie posiada odpowiednie świadectwa wzorcowania wystawione przez Akredytowane Laboratoria a materiały używane do badań odpowiednie certyfikaty jakościowe.

GEXAM NDT S.C. jest firmą działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP (wg.PN-N 18001:2004), co zostało potwierdzone wydaniem przez BUREAU VERITAS Certyfikatu Kompetencji o nr PL 004299/P